MS C THESIS - Universiteit Twente


    be a fair predictor. Also diversity within the intensity of a color does seem to have a ... ervaringen is het voor mij interessant om dit werk te schrijven. Een laatste motivatie voor het onderzoeken van de relatie tussen emoties en beeld is de ... For Kandinsky it was clear that color can not only be used to express an inner need, but


    PDF Document: