VISIE OP HET LEERGEBIED ENGELS / MODERNE VREEMDE TALEN


    samenwerking. Het maakt tevens mogelijk om studie-, stage- en werkervaringen over de grens op te doen. Engels vervult vaak de rol van de zogenaamde lingua franca: leerlingen zullen het Engels ook gebruiken in allerlei situaties waarin Engels de gemeenschappelijke taal is van twee sprekers van andere talen.


    PDF Document: