MASTER THESIS - Universiteit Twente


    Master Thesis Invloed van ontwerpelementen op vertrouwen in een online juridische dienstverlener 2 VOORWOORD Voor u ligt mijn afstudeerscriptie over vertrouwen in een online juridische dienst verkregen uit ontwerpelementen, geschreven in het kader van de afronding van mijn master ‘Communication Studies’


    PDF Document: