Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8, 9 en 10


    2 het modern imperialisme hield verband met de industrialisatie. ... zijn de Communisten. De grondlegger hiervan is Karl Marx. Hun doel is gelijkheid, het kapitalisme moet worden afgeschaft d.m.v. een revolutie en opstand. Hun ideeën staan in het Communistisch Manifest, het boek van Karl Marx en Friedrich Engels. Marx was tot de conclusie ...


    PDF Document: