ENGINEERING BOUWT PRODUCTIE-


    ook de zeer grote onderdelen kan lakken). Slechts 20 procent van de Belgische pro-ductie is voor de autoassemblage. In Slova-kije daarentegen werkt men voor 90 pro-cent voor de in de nabijheid gelegen auto-assemblage (weinig kleuren, grotere se-ries, met als sterk punt de korte aanvoer-routes).


    PDF Document: