Software as a Service: Study and Analysis of SaaS Business


    Het ecosysteem rond SaaS business model wordt gedefinieerd als een complexe set relaties tussen alle inter-agerende partijen (dienstverleners, gebruikers, ontwikkelaars, etc.) dat als één systeem functioneert met virtuele en fysische omgeving. Analyse ervan wordt uitgevoerd aan de hand van de Porter‘s vijf krachten model.


    PDF Document: