Formule trigonometrice a b a b c b a c - math md


    Formule trigonometrice 1. sin = a c; cos = b c; tg = a b; ctg = b a; (a; b- catetele, c- ipotenuza triunghiului dreptunghic, - unghiul, opus catetei a). 2. tg = sin cos ; ctg = cos ... q (1 x2)(1 y2)); daca x<y: 57. arctgx + arctgy= 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 arctg x+ y 1 xy; daca xy<1;


    PDF Document: