MASTER IN DE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN


    “Vraagstukken uit de penologie en forensische hulpverlening”, “Welzijnsrecht”, “Beginselenreflectie op strafrecht en criminologie” (wordt niet gedoceerd in 2016-2017); aan te vullen tot minimum 12 ECTS, universiteitsbreed te kiezen na goedkeuring Bureau POC Methodology seminar ( 3 sp.)


    PDF Document: