Sonomarkers: subtiele echoscopische bevindingen op de 20


    cyste in de plexus choroideus 1-2 ns 7,1 geen kort femur 4 2,7 skeletafwijkingen, groeivertraging groep 2† pyelectasie 1,7-4,4 ns 4-8% structurele afwijkingen, in het bijzonder van de tractus urogenitalis 2 vaten in de navelstreng 0,3-1,2 ns structurele afwijkingen (hart, nieren), groeivertra-ging ns = niet-significant.


    PDF Document: