Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak


    Woordvindingsproblemen zijn voor hen nog eens een ex-tra belemmering in de communicatie, die toch al zo moeizaam verloopt. Het is opvallend dat de term woordvindingsproble-


    PDF Document: