Oppervlakte en inhoud van een bol - pandd nl


    3. De oppervlakte van een bol Om de formule voor de oppervlakte van een bol zonder integraalrekening af te leiden bewijzen we eerst een tweetal stellingen over andere ruimtelijke lichamen, uiteraard ook zonder integraalreke-ning. Ten eerste: Stelling 8. De oppervlakte van het manteloppervlak van een recht kegelvlak is ge-lijk aan: πR a


    PDF Document: