Technische wetenschappen - Pure


    dan in de duitssprekende landen: hij noemt de stichting van de po1ytechnische school te Berlijn, te Karlsruhe (1825)/ te Mlinchen (1827), te Dresden (1828), te Stuttgart (1829), te Hannover (1831), en te Darmstadt (1836). Hij had Wenen (1815) en Kopenhagen (1829) aan het rijtje kunnen toevoegen.


    PDF Document: