BELASTINGGIDS 2016 | 2017


    Natuurlike persoon of spesiale trust: 2016/2017 Belasbare inkomste Belastingkoers (R) R 0 - R 188 000 18% van elke R 1 R 188 001 - R 293 600 R 33 840 + 26% van die bedrag bo R 188 000 R 293 601 - R 406 400 R 61 296 + 31% van die bedrag bo R 293 600 R 406 401 - R 550 100 R 96 264 + 36% van die bedrag bo R 406 400


    PDF Document: