BIJSLUITER EQVALAN, pasta voor oraal gebruik voor paarden


    gekartelde ring door hem een kwartslag terug te draaien. Verwijder het plastiek dopje van de punt van de spuit. Overtuig u ervan dat de mond van het paard geen voer bevat. Breng de spuit in de paardenmond via de tandeloze ruimte. Druk op de zuiger tot een weerstand wordt gevoeld en deponeer het middel boven op de tong achter in de mond.


    PDF Document: