ECONOMIE VMBO - examenblad nl


    ECONOMIE VMBO | SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 Versie 2, juni 2018 pagina 3 van 44 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Verdeling CE – SE 6 3 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 7 3.1 EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie 7 3.2 EC/K/4A Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en Bankwezen, Budgettering 9


    PDF Document: