Beleidsregels t a v arbeid in een volcontinu bedrijf (art


    - De werkgever verleent de werknemer op een dag waarop deze meer dan 6 uren arbeid verricht een pauze van ten minste een half uur, tenzij de dienst dat niet toelaat. Zo’n bijzonder dienstbelang doet zich voor als de onderneming een bepaalde deadline moet halen met een opdracht, en dit alleen kan door die minstens een half uur pauze te ...


    PDF Document: