‘Zelfplagiaat’-rapport van de Commissie-Zwemmer


    ‘Zelfplagiaat’-rapport van de Commissie-Zwemmer: Broddelwerk over fictieve peanuts Peter Nijkamp In deze notitie geef ik een voorlopige reactie op het rapport van de cie. Zwemmer.


    PDF Document: