Executief functioneren bij kinderen met en zonder dyslexie


    Executief functioneren bij kinderen met en zonder dyslexie 1 Voorwoord Voor u ligt mijn masterthesis die ik schreef in het kader van de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een studiejaar lang heb ik me mogen verdiepen in het executief functioneren van kinderen met en zonder dyslexie.


    PDF Document: