Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 83405


    ¥ Het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren is van een goed professioneel niveau. ¥ Het Galjoen doet haar missie van 'leren met plezier, samen en op maat' gestand. ¥ De kwaliteitszorg is een cyclisch proces en is op orde, de koers van de vaart van het Galjoen is gedegen uitgezet onder een sterke onderwijskundige leiding.


    PDF Document: