2 Semi-kwantitatieve resultaten


    - de patiënt neemt wel drugs, maar de test kan de drugsoort, het moedermolecule of de metabolieten niet aantonen (geen kruisreactie bij sommige benzodiazepines, barbituraten, nieuwe synthetische amfetamines, …) - de patiënt kan kort voor de afname van de urine zeer veel gedronken hebben waardoor de urine sterk verdund is.


    PDF Document: