inhoud van muiswerk boek


    Het computerprogramma Basis Werkwoordspelling is bedoeld voor leerlingen in de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl en -gl. In de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo kan het programma gebruikt worden voor dyslectische of taal-zwakke leerlingen voor wie Spelling Werkwoorden nog wat te moeilijk is. In


    PDF Document: