Betekenis van kunst en cultuur in het dagelijks leven


    voor hen is'. Wanneer de definitie van kunst en cultuur ruimer wordt opgevat, en bijvoor-beeld óók gewoontes en gebruiken, zang en rap, woonwijkversiering, straattheater of het bezoeken van een popconcert omvat, realiseren veel Nederlanders zich dat kunst en cultuur voor hen wel degelijk een belangrijk onderdeel is in hun leven.


    PDF Document: