MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUD - vlaanderen be


    Pagina 6 van 145 I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Verantwoording van de noodzaak aan decreetgeving 1. Inleiding Dit decreet regelt de afgewogen en afgestemde inzet van realisatiegerichte en grondgebonden instrumenten. Het Instrumentendecreet wil op die manier de instrumenten


    PDF Document: