Het meten van verplaatsingen onder een microscoop - Pure


    camera-meetsysteem voor het meten van rekdistributies zodanig aan te passen dat ook onder een microscoop gemeten kon worden. Ik diende, binnen de gebruikelijke stageperiode, een of meerdere oplossingen aan te bieden. Het grootste deel van de tijd heb ik mij bezig gehouden met het inventariseren en selecteren van informatie en het testen van de


    PDF Document: