MASTER IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN


    In de opleiding economische wetenschappen focus je op het gedrag en samenspel van verschillende economische agenten (gezinnen, ondernemingen, financiële instellingen, overheden) in een lokale en globale context. Je leert problemen waarmee een maatschappij geconfronteerd wordt op een economische en wetenschappelijk gefundeerde manier onderzoeken.


    PDF Document: