Overzicht van de leerlijnen - Waarom Helder & Wijzer inhuren?


    Overzicht van de leerlijnen Naam leerlijn Dynamiek Gerichtheid op Taak docent Typerende diagnostische beoordelingsvorm Typerende opdrachtformulering Stagelijn (Beroeps Praktijk Vorming) ‘Morgen gaat het beter’ - Goed en beter willen verrichten van werkzaamheden - Professioneler functioneren in de praktijk - Werken en leren vallen samen


    PDF Document: