GROTE OPDRACHTEN LEERGEBIED ENGELS / MODERNE VREEMDE TALEN


    5 GROTE OPDRACHTEN VAN HET LEERGEBIED ENGELS/MVT GROTE OPDRACHT 1 Talen faciliteren grensoverstijgende communicatie. Relevantie: Grensoverstijgende communicatie daagt leerlingen uit om hun persoonlijke grenzen te verleggen en daardoor meer begrip te krijgen voor de wereld om hen heen.


    PDF Document: