‘Fysiologie: hoeksteen van de FT-wetenschap’


    ‘Fysiologie: hoeksteen van de FT-wetenschap’ ... mechanosensoren, nocisensoren Fysische therapie in engere zin (apparatief toedienen van elektrische energie, elektromagnetische energie uit


    PDF Document: