GREXpert - deloitte com


    Zolang er geen kostprijsverhogende btw aan de orde is, werkt dit steeds bevredigend voor gemeenten (linksom of rechtsom, de btw is verhaalbaar) – en doorgaans ook voor de belastingdienst. Er is ook kostprijsverhogende btw! Vrijgestelde leveringen Zodra er ook vrijgestelde leveringen plaatsvinden (dit komt toch nog steeds voor) of sprake is van


    PDF Document: