Deer Hunter , Z2XA - f6oyu files wordpress com


    ontkoppelcondensator met grote waarde, dus geen afstemcondensator van de HF of MF transfo T1. Tegelijkertijd voert R2 een negatieve potentiaal toe naar Cv2, die door deze sperspanningspolarisatie als varicap werkt. C2 is groot genoeg om C v2 in staat te stellen de secundaire van T2 af te stemmen. De lage waarde van de HF


    PDF Document: