Co-creëren met professionals - paulkloosterboer com


    Paul Kloosterboer Inleiding Professionals kunnen graag en goed leren. Toch is lerend samenwerken en co-creëren met pro-fessionals niet zo gemakkelijk als je zou verwach-ten. Meningen botsen gemakkelijk of gaan langs elkaar heen, maar vinden elkaar moeilijk. Spel ligt op de loer. Dat kan anders, maar daar moeten dan wel de


    PDF Document: