Geschiedenis VWO - Examenblad


    Geschiedenis VWO | Syllabus centraal examen 2018 Versie2, juni 2016 pagina 3 van 49 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 7 Korte geschiedenis van het nieuwe examenprogramma en de syllabus voor het CE 7 Verschil tussen havo en vwo 8 De specificaties van een aantal kenmerkende aspecten in de syllabus 8 Opbouw van het examen in grote lijnen 8


    PDF Document: