DE JURIDISCHE IMPLICATIES VAN SAMENHUIZEN OP HET HUURCONTRACT


    worden gemaakt tussen co-housing als synoniem voor gemeenschappelijk wonen en het begrip cohousing 6, die een deelvorm omschrijft. Aangezien deze term in de literatuur ook veelvuldig wordt aangewend, kan worden aangenomen dat ‘co-housing’ een evenwaardig alternatief vormt voor ‘gemeenschappelijk wonen’.


    PDF Document: