STRUCTURAL ENGINEERING IN LONDON


    Ik wilde graag in London studeren aan een vooraanstaande universiteit. Uitein-delijk was voor mij het volgen van de eenjarige Msc General Structural Engi-neering de beste optie. Het niveau is vergelijkbaar met de TU-Delft. Wel wordt redelijk veel van de student qua inzet en tijd verwacht. Imperial kent een nauw contact tussen medewerkers,


    PDF Document: