Lesbrief bij het gedenkteken voor M Vasalis in Roden Voor


    In 1940 verscheen de eerste dichtbundel Parken en woestijnen. Deze werd bekroond met de van der Hoogtprijs in 1941. In 1947 volgde de dichtbundel De vogel Phoenix. In 1954 verscheen de dichtbundel Vergezichten en gezichten. In haar gedichten spelen natuur, verlangen, verdriet, precieze waarneming en zelf- bespiegeling een grote rol.


    PDF Document: