Wetenschap & Literatuur - filosofie science ru nl


    mobiliteit. Hij meet zichzelf een paar vleugels aan. Zijn niet-wetenschappelijke, lichtzinnige zoon komt daarbij om. In de middeleeuwen ontstaat de Faust-legende. Een wetenschapper verkoopt zijn ziel aan de duivel om wetenschappelijke vooruitgang te boeken. Dit scenario wordt door Goethe uitgewerkt tot een klassiek toneelstuk (het eerste


    PDF Document: