Technische Bedrijfskunde - Universiteit Twente


    Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel van de opleiding 1b Eindtermen van de opleiding (OER art. 3.1) 1c Niveau van de opleiding (facet 2 NVAO accreditatiekader; OER art. 3.1 en 3.2 lid 2c) 1d Masteropleidingen die aansluiten (OER art. 3.2 lid 2n) 2.


    PDF Document: