7Specifi eke doelgroepen helpende zorg en welzijn


    HZW DC 7 Specifi eke doelgroepen helpende zorg en welzijn 3 Stoornis, beperking en handicap Ongeveer 10% van de mensen heeft een beperking. Vroeger noemden we alle beperkingen handicaps. En er werd gesproken over zwakzinnigen, of geestelijk of lichamelijk gehandi-capten. Nu praten we liever over mensen met een lichamelijke of verstandelijke ...


    PDF Document: