Gedichtbespreking Engels Gedicht (Poem)


    Een sonnet telt veertien regels, onderverdeeld in acht en zes. Meestal vallen die eerste acht regels (het octaaf) uiteen in twee kwatrijnen en de laatste zes (het sextet) in twee strofen van drie regels (terzinen). Tussen de eerste acht en de laatste zes regels ligt een wending in de tekst. Die kan bestaan uit een


    PDF Document: