Kwantitatieve methoden toetsgestuurd leren: USE, Wiskunde


    Eerstejaarsvak wiskunde UU: de onderwijspraktijk Vanaf het studiejaar 2005‐2006 wordt er bij USE aandacht besteed aan de aansluiting op het gebied van wiskunde tussen het middelbaar onderwijs en de studie. In dat jaar is voor het eerst gestart met


    PDF Document: