23DCSpelen met kinderen - Profi-leren


    fantasiespel: sociaal-emotionele ontwikkeling sociaal spel: sociaal-emotionele ontwikkeling Bewegingsspelen zijn bijvoorbeeld sport- en spel, dans en mime. Maar ook gewone licha-melijke activiteiten bij baby’s en kleine kinderen als kruipen, lopen en bewegen. Exploratief spel is al het onderzoekende en verkennende spel.


    PDF Document: