SOCIOLOGIE VAN SOCIALE ONGELIJKHEID EN SOCIALE STRATIFICATIE


    wij vandaag onder sociale ongelijkheid verstaan. Natuurlijke ongelijkheid was voor hem een Natuurlijke ongelijkheid was voor hem een feit, waarmee men rekening moet houden en waaraan niets te ...


    PDF Document: