Samenwerking tussen huisarts en psycholoog - henw org


    door de huisarts c.g. de therapeut. Verwijzingen. Om te voorkomen dat pa­ tienten blij werden gemaakt met een dode mus, werd afgesproken dat huis­ arts en psychologe met elkaar lOuden overleggen af de te verwijzen patient "iemand voor de psycholoog" was. Als (1980) huisarts en wetenschap 23, 4 bleek dat een patient binnen de thera­


    PDF Document: