De beurs-NV in den vreemde - SSRN


    beurs-NV’s in den vreemde de Nederlandse Corporate Governance Code relatief slechter naleven dan Amsterdamse beurs-NV’s en dat beurs-NV’s in den vreemde in vergelijking met Amsterdamse beurs-NV’s een sterker geconcentreerd aandelenbezit hebben. Uit de onderzoeksbevindingen kunnen een aantal beleidsmatige gevolgen worden afgeleid.1


    PDF Document: