Sociale interactie bij kinderen met een Autisme Spectrum


    sociale isolatie ondervinden (Bauminger, Schulman, & Agam, 2003). De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar sociale interactie bij autistische kinderen en naar mogelijke behandelvormen. Het eerste doel van deze literatuurstudie is het op een rij zetten van de beperkingen van autistische kinderen met betrekking tot sociale interactie en


    PDF Document: