Definitieve brochure Sp - FPS Public Health


    mellitus, zijn chronische aandoeningen die meestal als nevendiagnose gecodeerd moeten worden, ook al werd er geen interventie of verdere evaluatie vermeld. Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) vallen ook onder deze categorie. Deze actieve pathologieën vereisen meestal een continue klinische evaluatie of


    PDF Document: