geschiedenis neurose 2


    Geschiedenis van de neurose Hans van den Hooff *) Neurose is een breed begrip. Het wijst op een toestand van lichamelijk en of psychisch lijden ... De behandeling van neurosen vraagt om een soort integrale behandeling van lichaam en geest. Echter, reeds in 380 v.C. klaagde Plato dat dokters de twee teveel scheiden [Plato, 1987: 165].


    PDF Document: