Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 83860


    een toelichting daarop. De score geeft aan in welke mate de betreffende standaard is gerealiseerd. Bijlage 1 geeft de portretten weer die bij deze standaarden horen. Legenda: 1. zeer zwak 2. zwak 3. voldoende 4. goed 5. niet te beoordelen De cognitieve eindresultaten van de leerlingen van de Nederlandse afdeling van


    PDF Document: