Remissie bij schizofrenie - Synopsys


    geduld een meta-analyse uitgevoerd van 320 stu-dies die dateerden van 1895 tot 1992 en niet minder dan 51.800 patiënten omvatten. Hij heeft zich tot taak gesteld de evolutie te volgen van ‘dementia praecox’, en vervolgens van schizofrenie. De patiënten werden gemiddeld 5,6 jaar gevolgd. Hij heeft 40,2% verbetering in het licht kunnen stel ...


    PDF Document: