VISUOSPATIËLE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN MET EEN


    i Abstract Achtergrond: Visuospatiële vaardigheden zijn essentieel en adaptief, van deze vaardigheid is echter weinig gekend bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Onderzoek naar spatiële vaardigheid kadert reeds lange tijd binnen de Weak Central Coherence theorie


    PDF Document: